Plåthanteringssystem

Sheet handling systems

När man klipper tunna material krävs stöd vid positionering. Ett plåtupphållarsystem förhindrar att plåten böjs nedåt innan den kommer fram till bakre anslagets skena. RAPIDO och EVO har pneumatisk plåtupphållare som levererar de avklippta ämnena till maskinens framsida med fast monterad fallplåt. Plåtupphållaren är pneumatisk och de olika funktionerna sköts via styrsystemet CutLink.

 

Sheet support to the frontPLÅTUPPHÅLLARE MED RETURPLÅT TILL FRAMSIDAN

Skickar det avklippta materialet till maskinens framsida.
Plåtupphållaren är pneumatisk och de olika funktionerna sköts via styrsystemet CutLink (levereras tillsammans med motordrivet bakre anslag) med manuellt bakre anslag begränsas plåtupphållarens funktioner.

 

PLÅTVAGN PÅ HJUL

  • Möjliggör lätt förflyttning av avklippt material
  • Alternativ till fast returplåt
  • Extra vagn som tillval

 

Sheet supprt to the rear

PLÅTUPPHÅLLARE MED RETURPLÅT TILL BAKSIDAN

  • Skickar det avklippta materialet till maskinens baksida
  • Pneumatisk plåtupphållare med rullar
  • Bakre skyddsgrindar med ljusridå
 

STANDARD

TILLVAL

DOWNLOAD

Filmer