Bakre anslag

Back gauges for Shears

PROGRAMMERBART BAKRE ANSLAG - CUTLINK

Detta motordrivna anslag är ett snabbt och exakt positioneringssystem med många intressanta funktioner. Det underlättar hanteringen av materialet då man styr läge på såväl plåttillhållaren som den pneumatiska plåttillhållaren. Motorn för anslaget sitter direkt placerat på anslagsarmen för tyst gång och en ren yta på saxens utsida.

MANUELLT LÄGE

I manuellt läge kan man ställa en anslagsposition och antal genom att trycka på "längd" och ange önskad anslagsposition. När längden är angiven ställer sig anslaget i givet läge. Antalsräknaren kan ställas för att räkna antingen upp eller ned. Om anslagsmåttet ändras, nollställs anslagsräknaren.AUTOMATISKT LÄGE

I automatiskt läge kan man ställa in en följd av anslagspositioner och antal genom att trycka på "längd" och ange önskad anslagsposition som därefter utförs efter varandra. Programmet kan innehålla upp till 10 rader med olika anslagspositioner och antal. Anslagsposition och antal ändras enkelt genom att man pekar på rutan som ska ändras och ange ett nytt värde.

 

STANDARD

TILLVAL

DOWNLOAD

Filmer