PRO

Fullutrustad!

PRO

Göteneds kantvikmaskin PRO är vår mest mångsidiga kantvikmaskin. Med sin stora kraft och kompletta utrustning kan komplicerade detaljer bockas utan ett enda verktygsbyte. Alla inställningar sköts via styrsystemet och ställtiderna blir då extremt korta. Det integrerade bakre anslaget kan utformas så att maskinen med fördel körs från baksidan om man bockar större detaljer. Detta förbättrar ergonomin och detaljer som annars kräver två operatörer, hanteras istället av en operatör. Jämfört med en kantpress, kan man tillverka detaljer upp till fyra gånger så snabbt och med avsevärt bättre precision med en PRO.

 • Dubbeldrivning av överprisman ger snabba rörelser och hög precision. Frekevensstyrningen bidrar bland annat till ökad omslagskapacitet.
 • Segmenterade verktyg i böj- och underskena samt segmenterade lådverktyg i överprisman underlättar bockningen av de mest komplexa detaljer.
 • Programstyrd bombering av böjskenan ger precisa och jämna bockradier oavsett material och plåttjocklek.
 • Det snabba och mycket exakta bakre anslaget i kombination med frekvensstyrning av bockrörelsen ger mått och vinklar med hög precision och exakt repeterbarhet.
 • Styrstystemet ProLink X ger operatören möjlighet till smart grafisk programmering på pekskärmen. Det går snabbt och enkelt att ändra mått och vinklar i tidigare lagrade program.

STANDARD

 • Styrsystem ProLink X med pekskärm och grafisk programmering
 • Kombiprisma med 35° skarpskena (segmenterade lådverktyg är tillval)
 • Multifold utförande med segmenterad underskena (höjd 47 mm) och segmenterade böjskenor
 • Segmenterad böjskena 15 mm och 35 mm, båda med snabblåsningssystem
 • Automatisk inställning av bomberingslägen
 • Frekvensstyrda motorer för böj- och överprisma
 • Programstyrd inställning av plåttjocklek (0-4,5 mm) manuellt 4,5-35 mm
 • Kontinuerlig kylning av överprismans motor
 • Programmerbart presstryck för överprisma
 • Högre rotationshastighet på kombiprisma
 • Fotpedal

TILLVAL

 • Motordrivet bakre anslag SBG i olika längder och utföranden med stålkulor i anslagsbordets täckplåtar och höj- och sänkbart anslagsbord (0-50 mm) som standard
 • Solida anslagsfingrar (min. mått 8 mm)
 • Vinkelanslag
 • 152 mm eller 254 mm höga segmenterade lådverktyg med snabblåsning
 • 152 mm höga segmenterade C-verktyg med snabblåsning
 • Radieskena (R=3 eller 5 mm)
 • Delade böjverktyg 10 mm
 • Ythärdade verktyg (HRC 45 för ordelade verktyg, HRC 55 för delade verktyg)
 • Automatisk centralsmörjning
 • Automatiskt stopp av böjprisman vid kollision med operatören
 • Flyttbar fotpedal på skena
 • Extra fotpedal med nyckelbrytare
 • Vagn för delade verktyg och skenor
 • Offline-programmering för ProLink X
 • Säkerhetsscanner (laser) för maskinens framsida
 • Främre anslag/support arm 400 mm med fjädrande vippstopp
 • Programmerbara utgångar för extern kommunikation (6 utgångar)
Klicka på modell titeln för att konfigurera en maskin.
PRO
Modell Arbetslängd Max. Bocknings kapacitet Öppningshöjd Yttre dimensioner Vikt Motorer
mm (") Stål
mm (ga)
Rostfritt
mm (ga)
Aluminium
mm (")
Överprisma
mm (")
Längd x Bredd
x Höjd mm (")
kg (lbs) Överprisma
beam
kW (hp)
Böjprisma
kW (hp)
PRO 30 Multifold 3100 (122) 4 (9) 2.5 (13) 6 (0.236) 200 (7.88) 4300 (169) x 2570 (101) x 2085 (82) 8130 (17886) 4 (5.5) 5.5 (7.5)
PRO 40 Multifold 4100 (161) 3 (11) 1.9 (15) 4.5 (0.177) 200 (7.88) 5300 (209) x 2570 (101) x 2085 (82) 10500 (23100) 4 (5.5) 5.5 (7.5)
Klicka på modell titeln för att konfigurera en maskin.