Folding Machine

Kantvikmaskiner

Vår största produktgrupp är kantvikmaskiner.

Motoriserade kantvikar från Göteneds är den rätta lösningen för alla företag som letar efter flexibilitet i sin produktion samt har miljötänkande som mål, fördelen är också att kostnaderna kan minskas.

Göteneds kantvikmaskiner förbrukar endast elektricitet när maskinen arbetar. Detta innebär minskad elförbrukning. En vanlig hydraulisk kantpress eller kantvikmaskin förbrukar ytterligare 1300-2000 timmar av energi årligen, endast för att hydraulaggregatets pump är i drift under ett skift.

Göteneds motordrivna kantvikmaskiner kan användas till många olika profiler. Man kan med enkelhet på endast en uppsättning verktyg göra stora avancerade profiler på en ensam person.

Göteneds kantvikmaskiner har en mycket kort uppstartstid och låg ljudnivå under arbete. Detta är viktigt med tanke på arbetsmiljön för användaren. Ljudnivån från hydraulik är som standard 60-70 db i jämförelse med våra kantvikmaskiner som är "ljudlösa".

Göteneds kantvikmaskiner använder ingen olja p.g.a. att drivningen är mekanisk. Detta betyder att det inte är några årliga oljebyten och konsekvensen av detta är minskade kostnader för oljeförbrukning/byte och underhåll.

Flexibla fördelar:

  • Göteneds kantvikmaskiner kräver en operatör
  • Operatören behöver inte vara specialist
  • Göteneds kantvikmaskiner kan utrustas med kombiprisma som inkluderar både standardverktyg och lådbockningsverktyg. Verktygsbyte tar mindre än 12 sekunder och specialverktyg behövs sällan. Se film