Pneumatisk rännkroksknäck

Snabbt och exakt gör du dina rännkrokar färdiga för montering.

Rännkroksmaskin JB-2

  • Ingen märkning behöver göras på kroken före bockning
  • Inställning av bockvinkel (taklutning) och automatisk förflyttning (fall per krok) 1-5 mm per slag, avläses på skala
  • Anslaget gör det mycket enkelt att bocka krok vid t ex valmade tak
  • Maskinen är pneumatisk och är utrustad med tvåhands manöverorgan för maximal säkerhet
  • Maskinen levereras med maskinfötter av gummi och placeras lämpligen på en arbetsbänk
Längd mm  800 
Bredd mm  320
Höjd mm  160 
Vikt kg  30
Erforderligt lufttryck bar  6, max 8
Luftförbrukning per slag liter  1,6
Kapacitet mm  5 X 25

 
POPULÄR OCH OMTYCKT MASKIN