LineLink

Manuellt driftläge

  • Matning av material i båda riktningarna, via fotpedal eller operatörspanel
  • Automatisk inmatning och renklippning av plåt
  • Val av coil ur biblioteket
  • Programmera längd för enkelklipp
  • Val av språk, längdenhet och övriga inställningar

 

Automatiskt driftlägeLineLink

  • Skriva program med data för längd och antal
  • Ett program kan inehålla flera olika kombinationer av längder och antal
  • Lagring av program i minnet
  • Funktion för minimerat spill vid avslutad slittning
  • Backfunktion vid klippning av aluminium
  • Nollställa räkneverket för totalt använd längd

 

CoilbiblioteketLineLink

  • Lagrar data om varje coil i lagret (egna eller för kunds räkning). Information som kan lagras om varje coil är bredd, vikt, längd, färg, kvaliet och tjocklek
  • Styrsystemet beräknar automatiskt om en coil har tillräckligt återstående längd för det valda programmet. LineLink talar om när det är dags att beställa nytt material

 

Back upLineLink

  • Detta skärmläge används för säkerhetskopiering av program, parametrar och coil-bibliotket till USB minne 
 

STANDARD

TILLVAL

DOWNLOAD

Filmer