LineLink

Manuellt driftläge

 • Matning av material i båda riktningarna, via fotpedal eller operatörspanel
 • Automatisk inmatning och renklippning av plåt
 • Val av coil ur biblioteket
 • Programmera längd för enkelklipp
 • Val av språk, längdenhet och övriga inställningar

 

Automatiskt driftlägeLineLink

 • Skriva program med data för längd och antal
 • Ett program kan inehålla flera olika kombinationer av längder och antal
 • Lagring av program i minnet
 • Funktion för minimerat spill vid avslutad slittning
 • Backfunktion vid klippning av aluminium
 • Nollställa räkneverket för totalt använd längd

 

CoilbiblioteketLineLink

 • Lagrar data om varje coil i lagret (egna eller för kunds räkning). Information som kan lagras om varje coil är bredd, vikt, längd, färg, kvaliet och tjocklek
 • Styrsystemet beräknar automatiskt om en coil har tillräckligt återstående längd för det valda programmet. LineLink talar om när det är dags att beställa nytt material

 

Back upLineLink

 • Detta skärmläge används för säkerhetskopiering av program, parametrar och coil-bibliotket till USB minne 
 

STANDARD

TILLVAL

DOWNLOAD

Filmer